background
O meni

Prevodilačka agencija Jukić

Zovem se Vladimir Jukić. Rođen sam na “brdovitom Balkanu” u državi koje više nema, pa ipak veliki dio života sam proveo u Njemačkoj gdje sam završio ekonomski fakultet i radim već dugi niz godina u oblasti finansija.

Oduvijek me interesovalo kako spojiti dva jezika, dvije kulture, dva svijeta, jer bi time istovremeno uspostavio MOST između mojih korijena i zemlje u kojoj sad živim.

Moj san ostvario se 2007/2008. godine, kada sam položio stručni ispit kod Privredne komore Bonn/Rhein-Sieg i kada sam ovlašćen kao sudski tumač za srpski jezik od strane predsednika Višeg pokrajinskog suda u Köln-u.

Od tada se bavim prevodima, a početkom 2020. godine sam otvorio i sopstvenu agenciju.

U Prevodilačkoj agenciji Jukić nudim prevode iz mnogih stručnih oblasti, a izdvajam:
finansije
ekonomiju
obrazovanje (diplome, svjedočanstva…)
pravo (sudske presude, ugovore…)
društvenu birokratiju (stanja građana, izvode iz matičnih kniga rođenih i venčanih, uverenja o državljanstvu, uverenje o nekažnjavanju…)
medicinu (nalaze doktora, račune zdravstvenih ustanova)i mnoge druge.

Radujem se budućoj saradnji!

Reference

Back to top of page