background
O nama

Prevodilačka agencija Jukić

Prevodilačka agencija Jukić pruža usluge pismenog prevođenja svih vrsta dokumenata sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik, sa overom sudskog tumača — fizičkim i pravnim licima.
I još nešto… Ukoliko Vam je potreban prevod sa nekog drugog jezika (makedonski, hrvatski, slovenački ili bilo koji drugi), rado posredujemo unutar naše mreže overenih prevodilaca.

Back to top of page